L I K U S
  start | wydarzenia | muzyka | grafika | video | tekst | arabski | katalog | likus :::  ::: likus.art.pl 
 


"Prima Aprilis" - dowcipy arabskie
1 kwietnia 2006


Z okazji Prima Aprilis, (ar.) يوم كذبة أبريل [jałm kadibat ’abrīl], dziesięć dowcipów arabskich z wymową i tłumaczeniem. Druga połowa opiera się na dwuznaczności niektórych wyrazów w języku arabskim, przez co te żarty nie do końca są przetłumaczalne na język polski.


1) .واحد بخيل مات أبوه - قام يبكي بعين واحدة
[łāHid bahīl māta ’abūhu qāma jabkī bi ‘ajn łāHida]
Był sobie pewien skąpiec i umarł mu ojciec - zaczął więc płakać tylko jednym okiem.

2) .واحد غبي علموه عائلته الاحترام والأدب. قام يدق باب الثلاجة قبل فتحه.
[łāHid ġabī ‘allamūhu ‘ā’ilatuhu al-’iHtirām ła l-’adab qāma jaduqqu bāb at-tallādża qabla fatHihi]
Był sobie pewien głupiec i rodzina uczyła go szacunku i kultury osobistej. Zaczął więc pukać w drzwiczki lodówki przed ich otworzeniem.

3) .قرر واحد غبي أن ينتحر من الطابق السادس - قفز من الطابق الثالث مرتين
[qarrara łāHid ’an jantaHir min aT-Tābiq as-sādis - qafaza min aT-Tābiq at-tālit marratajn]
Pewien głupiec zdecydował, że popełni samobójstwo skacząc z szóstego piętra - skoczył dwa razy z trzeciego.

4) .بنى واحد أحول بيتا وسكن بجانبه
[banà łāHid ’aHłal bajtan ła sakana bi dżānibihi]
Pewien zezowaty zbudował dom ale zamieszkał obok niego.

5) .واحد أحول مات أبوه - قام يدفن أمه
[łāHid ’aHłal māta ’abūhu -  qāma jadfunu ’ummahu]
Był sobie pewien zezowaty. Umarł mu ojciec, a ten pochował swoją matkę.
  
6) .فتح واحد غبي محل ذهب - جعل أول يوم مجانا
[fataHa łāHid ġabī  maHall dahab - dża‘ala ’ałłal jałm madżdżānan]
Pewien głupiec otworzył sklep ze złotem - pierwszy dzień uczynił darmowym.

6) .دخل واحد بخيل الحمام لكن لم يخرج، لماذا؟ لأن كتب على باب الحمام: ادفع
[dahala łāHid bahīl al-Hammām lakin lam jahrudż, limādā? li’anna kutiba ‘alà bāb al-Hammām idfa‘]
Pewien skąpiec wszedł do łaźni ale z niej nie wyszedł, dlaczego? Ponieważ napisano na drzwiach "...".

(ar.) idfa‘ - 1) pchaj! 2) płać!

7) .أراد واحد أن يشتري ساعة - لقاها غالية وإشترى ربع ساعة
[’arāda łāHid ’an jasztarī sā‘a laqāhā ġālijja łā ’isztarà rub‘ sā‘a]
Pewien człowiek chciał kupić zegarek - stwierdził, że jest drogi i kupił tylko (...).

(ar.) sā‘a - 1) godzina 2) zegarek
(ar.) rub‘ sā‘a - 1) kwadrans 2) (dosł.) ćwierć zegarka

8) .أحب واحد غبي أن ينشر مقالا في الجربدة - إشترى منشارا
[’aHabba łāHid ġabī ’an janszura maqālan fī l-dżarīda - ’isztarà minszāran]
Pewien głupiec chciał opublikować artykuł w gazecie - kupił więc (...).
 
(ar.) ’an janszura - 1) opublikować 2) piłować
(ar.) minszār - piła

9) .سافر واحد غبي إلى البحرين لبس مايوهين
[sāfara łāHid ġabī ’ilà l-baHrajn labisa mājūhajn]
Pewien głupiec pojechał do Bahrajnu i ubrał dwa stroje kąpielowe.

(ar.) al-baHrajn - 1) Bahrajn 2) (dosł.) dwa morza
(ar.) mājūh - (dial.) strój kąpielowy

10) .مدرس قواعد اللغة العربية وقع ولده قام يرفعه بالضمة
[mudarris qałā‘id al-luġa al-‘arabijja łaqa‘a łaladuhu qāma jarfa‘uhu biD-Damma]
Był sobie nauczyciel gramatyki języka arabskiego. Jego syn upadł więc on go zaczął podnosić (...).

(ar.) qāma jarfa‘uhu - zaczął go podnosić
(ar.) qāma jarfa‘uhu bi D-Damma - zaczął stawiać nad nim "dammę" (znak diakrytyczny ُ - krótkie "u")


opracował: Przemysław B. Likus, 1 kwietnia 2006.
 
© przemysław b. likus (2005-2006)